Friday, January 26, 2007

Just for Jarom! Love you honey!

So, not to be out done by the brave China eating crew, we decided to suck it up and eat some horrible American cuisine.....Pizza! It's a very traditional dish here in the U.S. It was tough, but we somehow managed to stomach our way through. :-)
We miss you Jarom. Can't wait until you're home!!

4 comments:

Lou & Angela Harris Family said...

Ha! :) Now you've REALLY made him homesick, I bet!

Jarom said...

Wow. That is really cruel... :) I think I can force myself to stomach a few bites of that when I get home. :) I'm in Tokyo right now and will leave for the airport in a few hours. See you soon!

Yellow Blade said...

Chúng tôi chuyên nhận order hàng mỹ uy tín hiện nay. Ngoài ra chúng tôi còn hổ trợ mua hàng ở trên các của Mỹ như mua hàng tại amazon. Khi sử dụng dịch vụ này bạn sẽ cảm thấy như có amazon vietnam vậy. Nếu bạn không biết cách mua hàng trên amazon thì chúng tôi sẽ giúp bạn mua giúp hàng trên amazon. Ngoài ra bạn có thể mua hàng trên ebay mỹ dễ dàng như có ebay vietnam. Ngoài các dịch vụ chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam của giao nhận 247. Chúng tôi còn nhận gửi hàng đi mỹ giá rẻ. Nếu có nhu cầu về hàng Mỹ hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

Vương Nguyễn said...


Cách mua hàng
Amazon như thế nào
Dịch vụ mua hàng
amazon tại thành phố Hồ Chí Minh
Cách mua hàng trên Amazon như thế nào
Order hàng Mỹ tại Việt Nam
Mua hàng trên Amazon tại Hà Nội
chuyển nhà trọn gói phan nguyễn express
dịch vụ chuyển nhà trọn gói hồ chí minh
chuyển văn phòng trọn gói hồ chí minh